địa chỉ

Tầng 1, Thương Mại 1, Chung cư HUD3 số 60 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Di động

+8439 666 8760

Chung cư HUD3 số 60 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội