BKMedia247 là dự án hỗ trợ truyền thông media, sẽ ra mắt trong thời gian tới.