Vayonline247 – Ứng dụng tài chính kết nối trong thời đại số

Website: https://vayonline247.vn

Là kênh trung gian kết nối người vay và nhà đầu tư, qua đó người vay có thể dễ dàng tiếp cận với những khoản vay lãi suất thấp, minh bạch và an toàn trong thời đại 4.0. Người cho vay có thể yên tâm đầu tư những khoản tiền nhàn rỗi, tiết kiệm với lãi suất cao, đôi bên cùng có lợi.