Ảnh

Họ và tên

Tuổi

Tiểu sử

Ông Phạm Thanh Long

35

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành lập trình, hiện đang là Co-Founder tại Fiin.vn và Founder của BKHUB, Co-Founder SharkDMS, OwnerVayOnline247

Ông Nguyễn Ngọc Thủy

36

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại các Công ty:
- CTCP Đầu tư và Phân phối Egame
- CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup
- CTCP Anh ngữ Apax